Flinkteam! logo flinkteam

Psychotherapie

Jongvolwassenen en volwassenen met een psychisch lijden kunnen bij onze psychologen terecht. Ook begeleiden zij ouders in de ondersteuning van hun kind.

Aanmeldingen : natalie@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Kinesitherapie

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor :

- relaxatietherapie
- ademhalingskiné (infecties, hyperventilatie, …)
- Bobath-therapie, bv. na hersenletsel
- Lymfedrainage
- Pré- en postnatale begeleiding

Aanmeldingen : ann@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Neuropsychologisch onderzoek

Het vakgebied neuropsychologie bestudeert de samenhang tussen gedrag en werking van de hersenen. De neuropsycholoog stelt met behulp van psychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven.

Een hersenbeschadiging kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een ziekte (infectie, gezwel), een aangeboren afwijking of een neurologisch ziektebeeld zoals dementie, ziekte van Parkinson, MS etc. Een hersenbeschadiging kan naast lichamelijke gevolgen ook gevolgen hebben op de volgende gebieden:

- het denkvermogen (cognitief functioneren) : dan is er sprake van stoornissen in aandacht, concentratie, geheugen, waarnemen, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen;
- gedrag en emoties: dan kan er sprake zijn van verlies om dingen te ondernemen (initiatiefverlies), verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid, persoonlijkheidsveranderingen.

Deze stoornissen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en werkprestaties.

 

Wat kan u verwachten?

Neuropsychologisch onderzoek

Nadat u een afspraak heeft gemaakt begint het onderzoek altijd eerst met een gesprek met u en eventueel met uw partner of een ander familielid.

In dit gesprek wordt nagegaan wat uw klachten zijn, wat uw leefomstandigheden zijn, of u nog werkt, welke opleiding u heeft genoten e.d. Ook de reden waarom het onderzoek is aangevraagd wordt met u besproken.

Vervolgens krijgt u een aantal tests voorgelegd. In eerste instantie wordt gekeken of er stoornissen zijn op het gebied van uw verstandelijke vermogens. De tests waar u mee te maken krijgt geven bijvoorbeeld informatie over uw geheugen, uw concentratievermogen, werktempo, uw taal en waarneming, spraak, ruimtelijk inzicht en de motoriek van uw handen. Ook kan het zijn dat aan u gevraagd wordt een lijst in te vullen met vragen over uw klachten of over uw persoonlijkheid. Voor deze tests wordt met u een vervolgafspraak gemaakt.

Begeleiding

Op grond van testuitslagen wordt onderzocht wat er met u aan de hand is. Er wordt informatie en advies gegeven over de aard van eventueel verstoorde functies en hoe het beste met de beperkingen daarvan kan worden omgegaan. Ook krijgt de familie hierin ondersteuning.

Aanmeldingen : elise@flinkteam.be of 0479/77 51 91

 

Counseling geheugen- en aandachtsproblemen

Bent u herstellende van een hersenbeschadiging na een ongeval, beroerte of ziekte?

Heeft u een chemobehandeling ondergaan en ervaart u hier nog moeilijkheden door?

Heeft u de diagnose Parkinson, MS of dementie?

Ondervindt u problemen met het geheugen of heeft u moeilijkheden om de aandacht ergens bij te houden? Heeft u minder zin om dingen te ondernemen?

Heeft u last van aanhoudende vermoeidheid of overprikkeling?

Elise Maes, klinisch neuropsycholoog, helpt u graag verder bij deze problemen.

Aanmeldingen : elise@flinkteam.be of 0479/77 51 91

 

Cogmed werkgeheugentraining

De Cogmed Werkgeheugentraining is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Ze wordt o.a. toegepast bij mensen met ADD, ADHD, burn-out en niet-aangeboren hersensletsels (NAH). Ook na chemotherapie kan deze training bijdrage tot de revalidatie.

 

Wat?

De kracht van Cogmed is dat het softwareprogramma uit een serie oefeningen bestaat die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen en die adaptief worden aangeboden. Doordat het steeds op uw niveau wordt afgestemd, zet het programma u aan tot het verleggen van uw eigen grenzen. Alleen dan zal het brein zich aanpassen en zal het effectief getraind worden.

 

Het werkgeheugen

Het werkgeheugen wordt vaak beschouwd als dat deel van ons brein dat we kunnen gebruiken om belangrijke informatie in op te slaan en te bewerken tijdens onze mentale bezigheden. Voorbeeld van werkgeheugentaken: hoofdrekenen, een recept afwerken, een wegbeschrijving onthouden en opvolgen, een drukke agenda beheren,…

 

Werkwijze

- Aanmelding en aanvangsinterview
- Startsessie
- Training: wekelijkse telefonische coaching sessies
- Afsluitsessie en evaluatie
- Follow up na een 6-tal maanden

 

Cogmed QM

Cogmed QM is bedoeld voor volwassenen. Deze training bestaat uit 6 tot 8 oefeningen per dag en duurt ongeveer 30 minuten per dag.

Aanmeldingen : ann@flinkteam.be of 0486/58 25 71