Flinkteam! logo flinkteam

Multidisciplinair onderzoek

 1. Verwijzing
 2. De vraag tot diagnostisch onderzoek gebeurt op eigen initiatief of op basis van een doorverwijzing via een arts (huisarts, kinderarts, neuroloog, psychiater e.a.), een psycholoog, de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of andere hulpverleners.


 3. Aanmelding
 4. Bij een vraag naar multidisciplinair onderzoek wordt het kind geëvalueerd vanuit verschillende disciplines: psychologisch, logopedisch en/of kinesitherapeutisch. We starten steeds met een intakegesprek waarbij we proberen een beeld te vormen van de algemene ontwikkeling van het kind of de jongere. We brengen de gesignaleerde problemen in kaart. Indien nodig wordt toestemming gevraagd voor het opvragen van medische, psychologische en/of schoolse gegevens. Er worden screenings- en observatielijsten meegegeven.


 5. Onderzoek
 6. Afhankelijk van de aanmeldingsvraag en de verzamelde informatie wordt het onderzoek gericht op taal, motoriek, intelligentie, concentratie, sociaal-emotionele beleving, schoolrijpheid en/of schoolvorderingen. Indien nodig verwijzen we door naar gespecialiseerde artsen voor verder medisch-klinisch, neurologisch of psychiatrisch onderzoek.


 7. Interdisciplinair overleg
 8. Tijdens het interdisciplinair overleg worden het dossier en de onderzoeksresultaten besproken. Aan dit overleg nemen alle betrokken therapeuten deel.
  Er wordt eveneens uitgestippeld welke prioriteiten gelegd worden en hoe de hulpverlening georganiseerd kan worden. Enerzijds wordt bepaald of het aangewezen is door te verwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener zoals een logopedist, een psychomotorisch therapeut, een kinesist of een psycholoog. Anderzijds wordt nagegaan welke rol de omgeving kan spelen in de behandeling. Zo worden (wanneer relevant) concrete pedagogische en didactische adviezen gegeven aan de ouders, de leerkracht of de individuele therapeut die instaat voor de begeleiding van de leerling.

  De uiteindelijke keuze over de te volgen weg berust bij de ouders.


 9. Bespreken verslag + advies
 10. Na de afronding van het onderzoek is er een gerichte schriftelijke en mondelinge verslaggeving aan de ouders en/of betrokkene. Er wordt geprobeerd om de gestelde vragen te beantwoorden. Vervolgens worden een aantal oplossingen voorgesteld en besproken.


 11. Begeleiding
 12. Elk kind ontwikkelt zich op een eigen, unieke manier en dus is ook elk probleem anders. Omwille van deze reden gaan we op zoek naar de begeleiding/de therapie die het meest geschikt is voor het kind in kwestie. Tijdens deze begeleiding werken we dan ook doorgaans in een één-één situatie met het kind, zodat we kunnen individualiseren en differentiëren. Voor logopedische en kinesitherapeutische behandelingen is een tegemoetkoming voorzien door het ziekenfonds. Voor psychotherapie is de mate van terugbetaling voorlopig afhankelijk van de aanvullende verzekering binnen uw mutualiteit.


 13. Opvolging
 14. Soms kan een follow-uponderzoek na verloop van tijd noodzakelijk zijn om de ontwikkeling te evalueren en de behandeling waar nodig bij te stellen.


 15. Aanmeldingen
 16. natalie@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Logopedie

Kinderen en jongeren met problemen in één of meerdere domeinen kunnen bij ons terecht:

- spraakontwikkeling
- OMFT bij afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open mondgedrag, foute tongplaatsing bij slikken,…)
- mondelinge taalvaardigheid
- schoolrijpheid
- rekenen
- schriftelijke taalvaardigheid (lezen en spellen)
- stem

Wat is OroMyoFunctionele Therapie (OMFT)?

OMFT is een therapie die gegeven wordt door logopedisten aan kinderen en volwassenen met afwijkend mondgedrag en/of een afwijkende gebitsstand. OMFT is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc. oefenen ieder functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, bijvoorbeeld bij afwijkend mondgedrag, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is dan ook de spraak en manier van slikken verstoord.

De OMFT is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. Vaak wordt OMFT gecombineerd met andere therapieën zoals articulatietraining, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie. De kans op relaps (terugval) wordt hierdoor veel kleiner.

Aanmeldingen : ann@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Kinesitherapie

Kinderen en jongeren met problemen in één of meerdere domeinen kunnen bij ons terecht :

- algemene motorische ontwikkelingsvertraging
- schrijf- en grafomotoriek
- visueel-ruimtelijke vaardigheden
- (aangeboren) hersenletsels
- (chronische) ademhalingsproblemen (verkeerde ademhaling, infecties, …)
- neuromusculaire aandoeningen zoals spasticiteit, spierdystrofie, …
- stress-gerelateerde klachten
- vertraagde algemene en motorische ontwikkeling bij baby’s en peuters

Aanmeldingen : ann@flinkteam.be of 0486/58 25 71

Kinesitherapie gaat steeds door in praktijk Kerkstraat 49.

 

Psychotherapie

We begeleiden kinderen en jongeren met :

- gedragsmoeilijkheden
- sociaal-emotioneel welbevinden
- psychosomatische klachten
- ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD,…)
- ouderbegeleiding bij moeilijke overgangen in het gezin: scheiding, adolescentie, nieuw samengestelde gezinnen
- hechtingsproblemen
- angstproblemen
- opvoedingsproblemen

Aanmeldingen : natalie@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Jongerencoach

Mario Pont begeleidt kinderen en jongeren binnen een coaching traject. Tijdens een verkenningsgesprek wordt eerst nagegaan wat je van de coach verwacht en wat hij voor jou kan betekenen. Voelt dit gesprek goed aan, dan wordt het verdere traject besproken. Binnen dit traject zullen duidelijke doelen worden benoemd en geregeld worden er evaluatiemomenten ingebouwd om te kijken of er voldoende vooruitgang wordt ervaren. Onderweg worden belangrijke steunbronnen (opvoeders, school,…) zoveel mogelijk betrokken.

Waarvoor kan je bij Mario terecht:

- vergroten van zelfvertrouwen
- overwinnen van faalangst en onzekerheid
- leren omgaan met druk en stress
- enthousiasme en energie voor school terugvinden
- ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
- meer voor elkaar zien te krijgen
- toekomstvisie opbouwen

Aanmeldingen : ann@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Studiecoaching

Pauline De Beleyr begeleidt leerlingen in het zoeken naar een eigen studiemethode en -attitude, vertrekkend vanuit hun talenten en hun huidige studiemethodiek. Tijdens de ondersteuningsmomenten komen zaken zoals organisatie, planning en structuur aan bod, toegepast op de leerstof. Deze zaken worden verder uitgediept naargelang de behoeften en noden van de leerling.

Aanmeldingen : pauline@flinkteam.be of 0499/46 05 82

 

Cogmed werkgeheugentraining

De Cogmed Werkgeheugentraining is een oefentherapie die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Ze wordt o.a. toegepast bij kinderen en jongeren met ADD, ADHD, leerstoornissen en niet-aangeboren hersensletsels (NAH). Ook na chemotherapie kan deze training bijdrage tot de revalidatie.

Wat ?

De kracht van Cogmed is dat het softwareprogramma uit een serie oefeningen bestaat die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen en die adaptief worden aangeboden. Doordat de oefeningen steeds op het niveau van het kind worden afgestemd, zet het programma aan tot het verleggen van zijn/haar eigen grenzen. Alleen dan kan het brein zich aanpassen en zal het effectief getraind worden.

Het werkgeheugen

Het werkgeheugen wordt vaak beschouwd als dat deel van ons brein dat we kunnen gebruiken om belangrijke informatie in op te slaan en te bewerken tijdens onze mentale bezigheden. Voorbeeld van werkgeheugentaken: hoofdrekenen, een recept afwerken, een wegbeschrijving onthouden en opvolgen, schoolwerk organiseren en plannen,…

Trainingsprogramma

Er wordt getraind 3 tot 5 dagen op 7, een half uur per dag. Dit schema is variabel en kan echter aangepast worden aan de specifieke situatie van uw kind. De training wordt afgewerkt van thuis uit. Er moet een computer of tablet voorzien zijn met internetaansluiting.

Werkwijze

- Aanmelding en aanvangsinterview
- Startsessie
- Training: wekelijkse telefonische coaching sessies
- Afsluitsessie en evaluatie
- Follow up na een 6-tal maanden

Cogmed RM

Cogmed RM is bedoeld voor kinderen van 7-17 jaar. Deze training bestaat uit 6 tot 8 oefeningen per dag en duurt ongeveer 30 minuten per dag. Na elke oefensessie kan het kind bouwen aan eigen virtuele stad, wat heel motiverend werkt.

Aanmeldingen : ann@flinkteam.be of 0486/58 25 71

 

Hippotherapie

Hippotherapie is een therapeutische behandeling met de hulp van een paard.

Met hippotherapie kan je zowel op fysisch als op psychologisch vlak behandelen:

 

Op fysisch vlak

Evenwicht: Door de driedimensionale beweging van het paard wordt het evenwicht van het kind voortdurend verstoord en moet hij steeds weer de juiste positie zoeken.

Relaxatie: Vooral het ritmisch bewegen van het paard en zijn lichaamswarmte brengen een aangename ontspanning teweeg. Er wordt altijd zonder zadel gereden maar wel met een deken met daarop een beugel bevestigd, hieraan kan het kind het paard goed vasthouden en dat is belangrijk voor de veiligheid.

Sturing van fijne motoriek: Een paard is een zeer gevoelig dier dus het kind wordt eigenlijk verplicht om zijn bewegingskracht te doseren. Hoe nauwkeuriger het kind de bevelen via de zit of benen aan het paard geeft, hoe beter het paard ze zal uitvoeren.

Tonuscontrole: tijdens het paardrijden is het belangrijk dat eerst de spieren onder controle worden gebracht door specifieke trainingen pas daarna kan je nieuwe bewegingen aanleren.

 

Op psychologische vlak

Algemeen gevoel van welbehagen: Het paard vormt een motivatie tot activiteit, waarbij ontspanning en plezier voorop staan. Het kind bevindt zich ook ver weg van de therapiekamers, dokters,….waardoor de omgeving attractiever wordt.

Verbeterd zelfvertrouwen en zelfbeeld: Vertrouwen wordt verworven door het beheersen van een vaardigheid: het paardrijden, dat ook beheerst wordt door mensen zonder handicap. Belangrijk voor het kind is dus een gevoel van ‘zelf iets kunnen’.

Verhogen van de mogelijkheden om risico’s te nemen: Het paardrijden is een sport met enige vorm van risico. Het kind leert zijn angst te overwinnen door op het paard te kunnen blijven zitten en door nieuwe oefeningen met of op het paard uit te proberen.

Hippotherapie wordt gegeven in sessies van een half uur tot 3 kwartier. Vaak wordt het verzorgen van het dier ook als deel van de therapie gezien of bij de behandeling gebruikt, omdat het leren vertrouwen van een toch wel groot dier gemakkelijker gaat door er eerst naast te staan en dan pas erop te gaan zitten.

Kinderen ervaren hippotherapie niet als een therapie, maar als een fijne bezigheid waar toevallig ook nog eens de spieren getraind worden.

Meer info : cynthia@flinkteam.be