WELKOM

Flink! is een multidisciplinair team waarbinnen verschillende disciplines op een geïntegreerde wijze samenwerken. We richten ons zowel op kinderen, jongeren als volwassenen. Binnen onze praktijk is er plaats voor de eigenheid van elke persoon en nemen we ruim de tijd om naar ieders verhaal te luisteren. Samenwerking met verschillende betrokken partijen (kind, ouders, school e.a.) wordt steeds vooropgesteld, mits het respecteren van ieders privacy.

Aftellen naar de nieuwe locatie! Kinesitherapie voor kinderen wordt vanaf januari 2019 georganiseerd in onze gloednieuwe praktijk in de Kerkstraat 49. Aanmeldingen of vragen zijn welkom bij Ann Kasperek via de contactpagina op deze site of via ann@flinkteam.be. Telefonisch kan ook op 0486/58 25 71.

Uitbreiding aanbod voor volwassenen:

Vanaf september kunnen ook volwassenen bij ons terecht voor psychotherapie. Collega Marijke Vervaet werkt elke dinsdag in onze praktijk. Neem gerust contact op indien u meer info wenst via deze site of via marijke@flinkteam.be.

Vanaf januari 2019 wordt ons multidisciplinair team versterkt door een enthousiaste klinisch neuropsychologe, Elise Maes. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hersendysfuncties en de emotionele, gedragsmatige en cognitieve gevolgen die daar vaak mee samen gaan. Zij richt zich op jongvolwassenen (+16j), volwassenen en ouderen. Ook partners en naastbetrokkenen kunnen op haar een  beroep doen voor ondersteunende gesprekken.

Studiecoaching

Het Flink!-team in Stekene is sinds kort is uitgebreid met een studiecoach, Pauline De Beleyr. Zij begeleidt leerlingen in het zoeken naar een eigen studiemethode en -attitude, vertrekkend vanuit hun talenten en hun huidige studiemethodiek. Tijdens de ondersteuningsmomenten komen zaken zoals organisatie, planning en structuur aan bod, toegepast op de leerstof. Deze zaken worden verder uitgediept naargelang de behoeften en noden van de leerling.

Meer info: pauline@flinkteam.be

Nieuwe cursus Typ 10 start in januari. Voor meer info, neem een kijkje in het aanbod bij groepslessen.

Voor psychotherapie bij kinderen tot 12 jaar is er momenteel helaas een wachtlijst. U mag gerust uw gegevens bezorgen via de contactpagina en dan verwittigen wij wanneer er plaats is.